LG İnverter Klima Arıza Kodları

LG Split İnverter Klima Arıza Kodları

lg inverter klima arıza kodlarılg inverter klima arıza kodlarılg split sistemleri
ARIZA KODU AÇIKLAMASI
CH 01 İç sıcaklık sensörü açık veya kapalı devre.
CH 02 Dış sıcaklık sensörü açık veya kapalı devre.
CH 04 Soğutucu sıcaklık sensörü açık veya kapalı devre.
CH 05 İç ve dış üniteler arasındaki iletişim hatası
CH 06 İnverter DC güç devresinde aşırı akım.
CH 07 Aşırı kompresör akımı
CH 08 İç ünite fanı dönmüyor.
CH 09 Dış ünite fanı dönmüyor.
CA 1.Tahliye sıcaklığı 130 °C’den fazla 2. Arızalı deşarj termistörü
CC EEPROM hatası
CD İnverter modülü hatası
Po Sistem Güç Modunda – bir hata değil
Lo Sistem test modunda – hata değil

LG Universal Split Klima Arıza Kodları

ARIZA KODU AÇIKLAMASI
CH 01 İç ünite dönüş havası Termistöründe bir arıza
CH 02 İç ünite bobin giriş Termistörü ile ilgili bir sorun
CH 03 Uzaktan kumanda ile fan coil arasında bir kablolama hatası olduğunu gösterir, bu en çok tek bir uzaktan kumandaya 1’den fazla fan coil’in bağlı olduğu grup kontrol uygulamalarında yaygındır.
CH 04 Hata kodu CH04, fan coil’in şamandıra anahtarının yükseldiğini gösterir. Drenaj problemi.
CH 05 Bu hata kodları, iç ve dış üniteler arasında bir iletişim hatası olduğunu gösterir; sistemi açtıktan yaklaşık 5 dakika sonra görünür
CH 06 İç ünite bobin çıkışı Termistör ile ilgili bir sorun
CH 07 Multi split sistemlerde, ilk çalıştırılan ünite soğuk ısı master’dır, master yoğuşma ünitesine ne yapacağını söyler. Kondenser ısınıyorsa ve herhangi bir bağımlı soğutmaya ayarlanmışsa, bir CH07 hata kodu görünecektir.
Farklı modda çalıştırma hatası
CH 09 EEPROM’un Ana PCB’ye bağlandığı yerlerde gevşek bağlantılar veya kuru bağlantılar olup olmadığını kontrol edin, mümkünse onarın, değilse PCB’yi değiştirin
CH 10 İç ünite Fan Motoru sorunu
CH 21 Bu hata, inverterlerin DC güç devresindeki aşırı akımdan kaynaklanır. Devrenin DC kısmı 14 Amperi aşarsa hata kodu 21 görüntülenecektir.
CH 22 Bu hataya Kompresör aşırı akımı neden olur, kod 21’e bakın. Lütfen sondaki İnverter testi bölümüne bakın.
CH 23 Bu arıza, inverter devresinin DC kısmında bir arıza olduğunu gösterir; bu, invertere giden DC Gerilimin 140 V Dc’nin altında olduğu anlamına gelir, tek fazlı makineler için 370 V ve üç fazlı makineler için 600 V dc olmalıdır.
CH 25 Bu hata, sisteme gelen güç kaynağında bir sorun olduğunu gösterir.
CH 26 Bu arıza, invertör kompresörün konumlandırma sistemiyle ilgili bir sorunu gösterir ve bu da sıkışmış bir kompresörü gösterir.
CH 27 Bu hata, inverter modülünde bir sorun olduğunu gösterir, inverterlerin test edilmesi ile ilgili bölüme bakın. Ayrıca reaktörün PCB’ye bağlı olup olmadığını ve direncinin 1 Ohm’un altında olması gerektiğini kontrol edin.
CH 28 Bu hata, evirici devresinin DC kısmında bir sorun olduğunu gösterir; bu, sürücüye giden DC Voltajının çok yüksek olduğu anlamına gelir.
CH 29 Herhangi birini kontrol edin ve düzeltin:
1.Aşırı yük işletimi (Boru kısıtlamaları / Kısıtlanmış Hava Akışı / EEV hatası / Soğutma Aşırı Yüklü)
2.Kompresör hasarı (İzolasyon hasarı / Motor hasarı)
3.Giriş Voltajı Düşük
3.ODU İnverter PCB montajı hasarı
CH 32 İnverter kompresör tahliye sıcaklığının yüksek olduğunu (105ºC’nin üzerinde) gösterir, bu genellikle dictate.ms sistemde ya soğutucu sıkıntısı olduğunu ya da sistemde bir tıkanıklık olduğunu gösterir.
CH 33 Sabit hızlı kompresör tahliye sıcaklığının yüksek olduğunu (105ºC’nin üzerinde) belirtir, bu genellikle sistemde ya soğutucu sıkıntısı olduğunu ya da sistemde bir tıkanıklık olduğunu gösterir.
CH 39 Kontrol edin ve gerekirse onarın veya değiştirin:
PCB hatası / Kablolama hatası
Farklı Micom Yazılım Sürümü
ODU İnverter PCB montajı hasarı
CH 40 Bu hata, inverter devresinin AC kısmı tarafından çekilen akımla ilgili bir sorun olduğunu gösterir.
CH 41 Bu arıza, İnverter Kompresör deşarj Termistör arızasını gösterir.
CH 44 Dış ünite hava Termistöründe bir arıza olduğunu gösterir
CH 45 Kondenser bobin çıkışı Termistöründe bir sorun olduğunu gösterir
CH 46 Kompresör emiş Termistöründe bir sorun olduğunu gösterir
CH 47 İnverter Kompresör deşarjı Termistör arızasını gösterir
CH 48 Bu arıza, kompresör deşarj sensörünün ve kondenser hava sıcaklık sensörlerinin ikisinin de fişten çekildiğini gösterir. Bu sensörlerin her ikisi de dış ünite PCB’sindeki tek bir konektöre bağlanır, takın ve arıza ortadan kalkar.
CH 51 Bu, iç ünitenin / ünitelerin kapasitesinin yoğuşmalı ünite için çok büyük olduğunu gösterir.
CH 52 Bu hata kodu, dış ünite ana PCB’sindeki Ana ve Alt micom (CPU’lar) arasında bir iletişim hatasını gösterir.
CH 54 Bu hata normalde bir fazın kaybolduğunu veya fazların güç kaynağında 3 fazlı ünitelere ters çevrildiğini gösterir.
CH 60 Doğru PCB tertibatının takıldığını kontrol edin, kuru bağlantılar olup olmadığını kontrol edin, hiçbir şey bulunmazsa dış ünite PCB’sini değiştirin.
CH 61 Dış ünite kondenser serpantin sıcaklığının 65ºC’nin üzerinde olduğunu gösterir, bu genellikle soğutma modunda yaşanır ve serpantin üzerine yetersiz hava çekildiğini gösterir.
CH 62 Dış ünite İnverter ısı emici termistörünün, ısı emicinin 85ºC aşırı ısındığını tespit ettiğini gösterir.
CH 65 Dış ünite PCB’sindeki ısı emici için İnverter PCB ısı emici termistörü ile ilgili bir sorun
CH 67 Bu, dönüşün algılanmadığı Dış ünite Fan Motoru ile ilgili bir sorundur ve Mekanik veya Elektrik arızasının sonucu olabilir.
CH 73 Kontrol edin ve gerekirse onarın veya değiştirin:
Aşırı yük işletimi (Boru kısıtlamaları / Kısıtlanmış Hava Akışı / EEV hatası / Soğutma Aşırı Yüklü)
Kompresör hasarı (İzolasyon hasarı / Motor hasarı)
Giriş Voltajı anormal
Güç kaynağı kablolaması anormal
İnverter PCB montaj hasarı
CH 105 Bunun nedeni Ana dış ünite PCB’si ile Fan PCB’si arasındaki bir İletişim hatasıdır.

LG Multi İnverter Klima Arıza Kodları

lg multi klimalg multi klimalg multi split sistemi
ARIZA KODU KIRMIZI
LED
YEŞİL
LED
AÇIKLAMASI
CH 01 Hava sensörü (açık/kısa) devre
CH 02 Giriş borusu sensörü (açık/kısa) devre
CH 03 İletişim hatası(iç ünite Kablolu Kumanda)
CH 04 Drenaj pompası hatası. Şamandıralı şalter Açık devre (Yüksek seviye su alarmı)
CH 05 İç ve dış üniteler arasında iletişim hatası
CH 06 Çıkış borusu sensörü açık yada kısa devre
CH 07 Farklı modda çalıştırma hatası
HL Üst Limit (Şamandıralı Anahtar) Kod 04 ile aynı, Şamandıralı anahtar Açık devre
CL Çocuk Kilidi İşlevi seçildi. Hata değil, Açma/Kapama arasında geçiş yapmak için Zamanlayıcı ve Min düğmelerine aynı anda 3 saniye basın
CH 21 2 KEZ 1 KEZ IPM Arızası (Kompresör Aşırı akımı)
Kompresör arızası, IPM Arızası
CH 22 2 2 CT 2 (Maks. Akım) Akım 14A
CH 23 2 3 DC Bağlantısı Düşük Volt. DC Bağlantı volt. 140V
CH 24 2 4 Düşük / Yüksek basınç anahtarı AÇIK
CH 25 2 5 AC Düşük / AC Yüksek Volt. Anormal AC volt. Giriş.
CH 26 2 6 DC Kompresör hatası
CH 27 2 7 PSC Arızası (Reaktör)
CH 28 2 8 DC Bağlantı Yüksek Voltajı
CH 32 3 2 Tahliye Borusu Sıcaklığı Yüksek (INV)
CH 33 3 3 Tahliye Borusu Sıcaklığı Yüksek (Kons.)
CH 40 4 CT Devresi arızası
CH 41 4 1 D-Boru sensörü INV. (Açık/Kısa)
CH 44 4 4 Hava sensörü (Açık/Kısa) devre
CH 45 4 5 kondenser Boru Sensörü (Açık/Kısa) devre
CH 46 4 6 Emme Borusu Sensörü (Açık/Kısa)
CH 47 4 7 D-boru Sensör kondenser (Açık/Kısa)
CH 48 4 8 D-Boru ve Hava Sensörü (Açık)
CH 50 Dış ünite üç fazlı güç düzgün bağlanmamış.
CH 51 5 1 Kapasite aşımı Aşırı Yük Kombinasyonu
CH 52 5 2 İletişim Hatası (Ana micom Alt micom)
CH 53 5 3 İletişim Hatası (İç ünite/ Dış ünite)
CH 54 5 4 Dış ünite 3 Fazlı Güç Kaynağı Ters Faz / Eksik Faz
CH 60 6 EEPROM sağlama toplamı Toplam Eşleşmeyi Kontrol Et
CH 61 6 1 kondenser Boru Sensörü Sıcaklığı Yüksek
CH 62 6 2 Soğutucu Sensör Sıcaklığı Yüksek
CH 63 6 3 kondenser Boru Sensörü Sıcaklığı Düşük
CH 65 6 5 Soğutucu Sensör (Açık/Kısa) devre
CH 67 6 7 Dış ünite BLDC Fan motoru arızası
CH 105 6 5 İletişim Hatası (Ana kart Fan kartı)

LG VRF İnverter Klima Arıza Kodları

lg vrf sistemlg vrf sistemlg vrf klima dış ünitesi
ARIZA KODU AÇIKLAMASI
CH 01 İç ünite dönüş havası veya uzaktan kumanda sıcaklık sensörü iletişim hatası
CH 02 İç ünite giriş borusu sıcaklık sensörü iletişim hatası
CH 03 Bölge kontrolörü ve iç ünite arasındaki iletişim hatası
CH 04 drenaj şamandıra anahtarı hatası
CH 05 Dış ünite ile iç ünite arasındaki iletişim hatası
CH 06 İç ünite çıkış borusu sıcaklık sensörü hatası
CH 07 İç üniteler aynı modda çalışmıyor
CH 09 İç ünite EPROM hatası
CH 10 İç ünite BLDC fan motoru iletişim hatası
21 1 Ana dış ünite inverter kompresör PCB hatası
21 2 Slave1 dış ünite inverter kompresör PCB hatası
21 3 Slave2 dış ünite inverter kompresör PCB hatası
22 1 Ana dış ünite inverter kartı giriş aşırı akım (RMS) hatası
22 2 Slave1 dış ünite inverter kartı giriş aşırı akım (RMS) hatası
22 3 Slave2 dış ünite inverter kartı giriş aşırı akım (RMS) hatası
23 1 Ana dış ünite inverter kompresör DC bağlantısında düşük DC voltajı algılandı
23 2 Slave1 dış ünite inverter kompresör DC bağlantısına düşük voltaj
23 3 Slave2 dış ünite inverter kompresör DC bağlantısına düşük voltaj
24 1 Ana dış ünite yüksek basınç anahtarı hatası
24 2 Slave1 dış ünite yüksek basınç anahtarı hatası
24 3 Slave2 dış ünite yüksek basınç anahtarı hatası
25 1 Ana dış üniteye gelen giriş voltajı çok yüksek veya çok düşük
25 2 Slave1 dış üniteye gelen giriş voltajı çok yüksek veya çok düşük
25 3 Slave2 dış üniteye gelen giriş voltajı çok yüksek veya çok düşük
26 1 Ana dış ünite inverter kompresör çalışma hatası
26 2 Slave1 dış ünite inverter kompresör çalışma hatası
26 3 Slave2 dış ünite inverter kompresör çalışma hatası
28 1 Ana dış ünite inverter DC bağlantısı yüksek voltaj hatası
28 2 Slave1 dış ünite inverter DC bağlantı yüksek voltaj hatası
28 3 Slave2 dış ünite inverter DC bağlantı yüksek voltaj hatası
29 1 Ana dış ünite inverter kompresör aşırı akım hatası
29 2 Slave1 dış ünite inverter kompresör aşırı akım hatası
29 3 Slave2 dış ünite inverter kompresör aşırı akım hatası
32 1 Ana dış ünite inverter kompresör1 gaz tahliye sıcaklığında aşırı artış
32 2 Slave1 dış ünite inverter kompresör1 gaz tahliye sıcaklığında aşırı artış
32 3 Slave2 dış ünite inverter kompresör1 gaz tahliye sıcaklığında aşırı artış
33 1 Ana dış ünite inverter kompresör2 gaz tahliye sıcaklığında aşırı artış
33 2 Slave1 dış ünite inverter kompresör2 gaz tahliye sıcaklığında aşırı artış
33 3 Slave2 dış ünite inverter kompresör2 gaz tahliye sıcaklığında aşırı artış
34 1 Ana dış ünite kompresörü yüksek basınç emniyeti devreye girdi
34 2 Slave1 dış ünite kompresörü yüksek basınç emniyeti devreye girdi
34 3 Slave2 dış ünite kompresörü yüksek basınç emniyeti devreye girdi
35 1 Ana dış ünite düşük taraf basınç dönüştürücüsü, basıncı izin verilen sınırların altında algılar
35 2 Slave1 dış ünite düşük taraf basınç dönüştürücüsü, basıncı izin verilen sınırların altında algılar
35 3 Slave2 dış ünite düşük taraf basınç dönüştürücüsü, basıncı izin verilen sınırların altında algılar
36 1 Ana dış ünite, düşük kondenser (sıkıştırma) oranı sınırının altına düştü
36 2 Slave1 dış ünite, düşük kondenser (sıkıştırma) oranı sınırının altına düştü
36 3 Slave2 dış ünite, düşük kondenser (sıkıştırma) oranı sınırının altına düştü
40 1 Ana dış ünite inverter kompresör akım dönüştürücü (CT) sensör hatası
40 2 Slave1 dış ünite inverter kompresör akım dönüştürücü (CT) sensör hatası
40 3 Slave2 dış ünite inverter kompresör akım dönüştürücü (CT) sensör hatası
41 1 Ana dış ünite inverter kompresör1 tahliye borusu sıcaklık sensörü hatası
41 2 Slave1 dış ünite inverter kompresör1 tahliye borusu sıcaklık sensörü hatası
41 3 Slave2 dış ünite inverter kompresör1 tahliye borusu sıcaklık sensörü hatası
42 1 Ana dış ünite düşük basınç dönüştürücü hatası
42 2 Slave1 dış ünite düşük basınç dönüştürücü hatası
42 3 Slave2 dış ünite düşük basınç dönüştürücü hatası
43 1 Ana dış ünite yüksek basınç dönüştürücü hatası
43 2 Slave1 dış ünite yüksek basınç dönüştürücü hatası
43 3 Slave2 dış ünite yüksek basınç dönüştürücü hatası
44 1 Ana dış ünite ortam sıcaklığı sensörü hatası
44 2 Slave1 dış ünite ortam sıcaklığı sensörü hatası
44 3 Slave2 dış ünite ortam sıcaklığı sensörü hatası
45 1 Ana dış ünite ısı eşanjörü boru sıcaklık sensörü (ön taraf, TH_HEX2) hatası
45 2 Slave1 dış ünite ısı eşanjörü boru sıcaklık sensörü (ön taraf, TH_HEX2) hatası
45 3 Slave2 dış ünite ısı eşanjörü boru sıcaklık sensörü (ön taraf, TH_HEX2) hatası
46 1 Ana dış ünite emme borusu sıcaklık sensörü hatası
46 2 Slave1 dış ünite emme borusu sıcaklık sensörü hatası
46 3 Slave2 dış ünite emme borusu sıcaklık sensörü hatası
47 1 Ana dış ünite inverter kompresör2 tahliye sıcaklık sensörü hatası
47 2 Slave1 dış ünite inverter kompresör2 tahliye sıcaklık sensörü hatası
47 3 Slave2 dış ünite inverter kompresör2 tahliye sıcaklık sensörü hatası
49 1 Ana dış ünite IPM sıcaklık sensörü hatası
49 2 Slave1 dış ünite IPM sıcaklık sensörü hatası
49 3 Slave2 dış ünite IPM sıcaklık sensörü hatası
50 1 Ana dış ünite üç fazlı güç düzgün bağlanmamış
50 2 Slave1 dış ünite üç fazlı güç düzgün bağlanmamış
50 3 Slave2 dış ünite üç fazlı güç düzgün bağlanmamış
51 1 Kombinasyon oranı aralık dışında
51 2 Toplam iç ünite kapasitesi izin verilen ısı geri kazanım ünitesi branşman kapasitesini aşıyor
52 1 Ana dış ünite inverter PCB ile ana PCB arasında iletişim hatası
52 2 slave1 dış ünite inverter PCB ile ana PCB arasında iletişim hatası
52 3 slave2 dış ünite inverter PCB ile ana PCB arasında iletişim hatası
53 1 Dış ünite ana PCB ile iç ünite(ler) PCB arasında iletişim hatası
54 1 Ana dış ünite güç hatası
54 2 slave1 dış ünite güç hatası
54 3 slave2 dış ünite güç hatası
57 1 Ana dış ünite ana PCB ve invertör PCB iletişim hatası
57 2 slave1 dış ünite ana PCB ve invertör PCB iletişim hatası
57 3 slave2 dış ünite ana PCB ve invertör PCB iletişim hatası
59 1 Dış ünite serisi kurulum hatası
6 01 Ana dış ünite inverter PCB EPROM hatası
6 02 slave1 dış ünite inverter PCB EPROM hatası
6 03 slave2 dış ünite inverter PCB EPROM hatası
62 1 Ana dış ünite inverter soğutucusunda yüksek sıcaklık
62 2 slave1 dış ünite inverter soğutucusunda yüksek sıcaklık
62 3 slave2 dış ünite inverter soğutucusunda yüksek sıcaklık
65 1 Ana dış ünite inverter soğutucu sıcaklık sensörü hatası
65 2 slave1 dış ünite inverter soğutucu sıcaklık sensörü hatası
65 3 slave2 dış ünite inverter soğutucu sıcaklık sensörü hatası
67 1 Ana dış ünite fanı kilitlendi
67 2 slave1 dış ünite fanı kilitlendi
67 3 slave2 dış ünite fanı kilitlendi
71 1 Ana dış ünite dönüştürücüsü CT sensörü hatası
71 2 slave1 dış ünite dönüştürücüsü CT sensörü hatası
71 3 slave2 dış ünite dönüştürücüsü CT sensörü hatası
75 1 Ana dış ünite fanı CT sensörü hatası
75 2 slave1 dış ünite fanı CT sensörü hatası
75 3 slave2 dış ünite fanı CT sensörü hatası
76 1 Ana dış ünite fanı DC bağlantı yüksek voltaj hatası
76 2 slave1 dış ünite fanı DC bağlantı yüksek voltaj hatası
76 3 slave2 dış ünite fanı DC bağlantı yüksek voltaj hatası
77 1 Ana dış ünite fanı aşırı akım hatası
77 2 slave1 dış ünite fanı aşırı akım hatası
77 3 slave2 dış ünite fanı aşırı akım hatası
79 1 Ana dış ünite fanı çalışma hatası hatası
79 2 slave1 dış ünite fanı çalışma hatası hatası
79 3 slave2 dış ünite fanı çalışma hatası hatası
86 1 Ana dış ünite ana PCB yerleşik EPROM hatası
86 2 slave1 dış ünite ana PCB yerleşik EPROM hatası
86 3 slave2 dış ünite ana PCB yerleşik EPROM hatası
87 1 Ana dış ünite fanı PCB EPROM hatası
87 2 slave1 dış ünite fanı PCB EPROM hatası
87 3 slave2 dış ünite fanı PCB EPROM hatası
104 1 Ana dış ünite ile bağımlı dış üniteler arasındaki iletişim hatası
104 2 Slave1 dış ünite ile master ve slave2 dış üniteler arasındaki iletişim hatası
104 3 Slave2 dış ünite ile master ve slave1 dış üniteler arasındaki iletişim hatası
105 1 Ana dış ünite fan PCB’den kompresöre PCB iletişim hatası
105 2 slave1 dış ünite fan PCB’den kompresöre PCB iletişim hatası
105 3 slave2 dış ünite fan PCB’den kompresöre PCB iletişim hatası
106 1 Ana dış ünite fanı IPM hatası
106 2 slave1 dış ünite fanı IPM hatası
106 3 slave2 dış ünite fanı IPM hatası
107 1 Ana dış ünite fanı DC bağlantısı düşük voltaj hatası
107 2 slave1 dış ünite fanı DC bağlantısı düşük voltaj hatası
107 3 slave2 dış ünite fanı DC bağlantısı düşük voltaj hatası
113 1 Ana dış ünite sıvı borusu sıcaklık sensörü hatası
113 2 slave1 dış ünite sıvı borusu sıcaklık sensörü hatası
113 3 slave2 dış ünite sıvı borusu sıcaklık sensörü hatası
114 1 Ana dış ünite aşırı soğutma giriş sıcaklık sensörü hatası
114 2 slave1 dış ünite aşırı soğutma giriş sıcaklık sensörü hatası
114 3 slave2 dış ünite aşırı soğutma giriş sıcaklık sensörü hatası
115 1 Ana dış ünite aşırı soğutma çıkış sıcaklık sensörü hatası
115 2 slave1 dış ünite aşırı soğutma çıkış sıcaklık sensörü hatası
115 3 slave2 dış ünite aşırı soğutma çıkış sıcaklık sensörü hatası
116 1 Ana dış ünite yağ seviye sensörü hatası
116 2 slave1 dış ünite yağ seviye sensörü hatası
116 3 slave2 dış ünite yağ seviye sensörü hatası
145 1 Ana dış ünite ana kartı ile harici kart arasındaki iletişim hatası
145 2 slave1 dış ünite ana kartı ile harici kart arasındaki iletişim hatası
145 3 slave2 dış ünite ana kartı ile harici kart arasındaki iletişim hatası
151 1 Ana dış ünite çalışma modu dönüştürme hatası
151 2 slave1 dış ünite çalışma modu dönüştürme hatası
151 3 slave2 dış ünite çalışma modu dönüştürme hatası
153 1 Ana dış ünite üst ısı eşanjörü sıcaklık sensörü hatası
153 2 slave1 dış ünite üst ısı eşanjörü sıcaklık sensörü hatası
153 3 slave2 dış ünite üst ısı eşanjörü sıcaklık sensörü hatası
154 1 Ana dış ünite alt ısı eşanjörü sıcaklık sensörü hatası
154 2 slave1 dış ünite alt ısı eşanjörü sıcaklık sensörü hatası
154 3 slave2 dış ünite alt ısı eşanjörü sıcaklık sensörü hatası
182 1 Ana dış ünite dış kartı ana ve alt MICOM’lar arasındaki iletişim hatası
182 2 slave1 dış ünite dış kartı ana ve alt MICOM’lar arasındaki iletişim hatası
182 3 slave2 dış ünite dış kartı ana ve alt MICOM’lar arasındaki iletişim hatası
193 1 Ana dış ünite fan soğutucu sıcaklığında aşırı artış
193 2 slave1 dış ünite fan soğutucu sıcaklığında aşırı artış
193 3 slave2 dış ünite fan soğutucu sıcaklığında aşırı artış
194 1 Ana dış ünite fanı soğutucu sıcaklık sensörü hatası
194 2 slave1 dış ünite fanı soğutucu sıcaklık sensörü hatası
194 3 slave2 dış ünite fanı soğutucu sıcaklık sensörü hatası
200 1 Valf adresleme hatası
201 1 Isı geri kazanım ünitesi sıvı sensörü hatası.
202 1 Isı geri kazanım ünitesi aşırı soğutma borusu giriş sensörü hatası
203 1 Isı geri kazanım ünitesi aşırı soğutma borusu çıkış sensörü hatası
204 1 Dış ünite ile ısı geri kazanım ünitesi arasındaki iletişim hatası
205 1 Isı geri kazanım ünitesi ile 485 modem arasındaki iletişim hatası
206 1 Isı geri kazanım ünitesinin mükerrer adres hatası

LG Salon Tipi İnverter Klima Arıza Kodları

lg salon klimalg salon klimalg salon tipi klima arıza kodları
ARIZA KODU AÇIKLAMASI
C0 İç ünite Hava Sensörü Açık veya Kısa Devre
C1 İç ünite Boru Sensörü Açık veya Kısa
C3 Dış Hava Sensörü Açık veya Kısa Devre
C4 Dış ünite Boru Sensörü Açık veya Kısa
C5 İç ve dış ünite arasındaki iletişim hatası.

LG Kaset Tipi İnverter Klima Arıza Kodları

lg kaset klima sistemilg kaset klima sistemilg kaset tipi klima arıza kodları
ARIZA KODU AÇIKLAMASI
CH 01 İç ünite Oda Termistör Hatası
CH 02 İç ünite giriş boru Termistör Hatası
CH03 Uzaktan kumanda Hatası
CH 04 Tahliye Pompası Hatası
CH 05 İç ve dış ünite arasında iletişim hatası
CH 06 İç ünite Çıkış Borusu Hatası
CH 21 DC (IPM Hatası)
CH 23 DC Bağlantı Alçak Gerilim
CH 24 Yüksek/Düşük Basınç/Soğutucu Anahtarı
CH 25 Alçak Gerilim / Aşırı Gerilim hatası
CH 26 DC kompresör Hatası
CH 27 PSC Arıza Hatası
CH 28 DC Bağlantı Yüksek Voltaj
CH 32 D-Boru Yüksek (INV)
CH 33 D-Boru Yüksek(Normal)
CH 40 CT Sensörü (açık/kısa)devre
CH 41 INV. D-Boru Termistör Hatası(Açık/Kısa)
CH 44 Dış Hava Termistör Hatası(Açık/Kısa)
CH 45 kondenser Boru Termistör Hatası(Açık/Kısa)
CH 46 Emme Borusu Termistör Hatası(Açık/Kısa)
CH 47 const. D-Boru Termistör Hatası(Açık/Kısa)
CH 51 Kapasite Hatası(Yüksek/Düşük)
CH 53 Sinyal Hatası(İç ünite_Dış ünite)
CH 54 Faz Hatası
CH 60 EEPROM Kontrol Toplamı Hatası
CH 61 Kondenser Boru Yüksek sıcaklık hatası
CH 62 Soğutucu Yüksek sıcaklık hatası
CH 63 Kondenser Boru Düşük sıcaklık hatası
CH 65 Soğutucu Termistör Hatası(Açık/Kısa)

Content retrieved from: https://klimabilgi.com/lg-inverter/.