Gree Klima Hata Kodları

Gree İnverter Duvar Tipi Klima Arıza Kodları

ARIZA KODU ARIZA ARIZA AÇIKLAMASI
E1 Yüksek basınç koruması Aşırı soğutkan şarjı, kirli serpantin, yetersiz havalandırma, ortam
sıcaklığı çok yüksek
E2 Buzlanmaya karşı koruma İç ünite hava girişinde engel, fan hızında anormallik,
evaporatör kirli, soğutkan eksiği
E3 Sistem bloke olmuş veya
soğutkan kaçağı
Alçak basınç koruması, Soğutkan eksikliği, cihaz bakımsız,
havalandırma yetersiz, aşırı düşük gerilim
E4 kompresör basma
borusu sıcaklığı yüksek
Aşırı veya Eksik Soğutkan, tıkanıklık, borularda eziklik, bakımsızlık,
basma borusu sensörün de hata, kompresörde hata, Ara tesisatta
eziklikler var, İç veya Dış Ortam sıcaklığı çok yüksek
E5 Aşırı akım koruması Voltajda dengesizlik, voltaj çok düşük veya çok yüksek,
evaporatör çok kirli, tıkanıklık
E6 Haberleşme – İletişim Hatası İ.Ü. ile D.Ü. arasındaki iletişim hatası, İ.Ü. veya D.Ü. ara tesisatı veya
PCB’de hatalı bağlantı, İ.Ü. veya D.Ü. PCB arızası.
E8 Yüksek sıcaklık direncine karşı
koruma (aşırı yük koruması)
Yüksek dış ortam sıcaklığı, iç ve dış fanda anormallik,
içerde ve dışarda aşırı ısı yükü
EE EEPROM arızası Dış ünite kontrol kartında hata (AP1 Kartı)
EU Modülde yüksek sıcaklık nedeniyle
frekans limitlerinde azalma
IPM modülünde yetersiz havalandırma, soğutucu vidaları gevşek,
beyaz ısı silikonu yetersiz
C5 Elektronik Kart üzerindeki
jumper tellerinde ve diğer
bağlantı elemanlarında
kopukluk veya soğuk lehim
Wireless Jumper iç ünite kartında yanlış yere takılmış, Elektronik kart
üzerindeki jumper tellerinde kopukluğu giderin, devre elemanlarında
ayaklarında kopukluk veya soğuk lehim var ise lehimleri yenileyiniz.
Jumperlar tel şeklinde değil, anahtar şeklinde ise doğru konuma getiriniz
F0 Soğutkan (Gaz) Eksikliği,
Soğutma devresinde hata
-Soğutkan kaçağı var
-Soğutkan eksiği var.
-Sistemde tıkanıklıklar var.
-Soğutkanı toplayınız ve vakum ederek, yeniden şarj ediniz.
F1 İç ortam sıcaklık sensörü açık
veya kısa devre
Bağlantılarında temassızlık veya kopukluk var.
Sensörü Ommetreile kontrol ediniz. Sağlam sensörün
direnci 25 °C’de 15 kΩ olmalıdır. Sensör arızalı ise İ.Ü.
Hava Emiş Sensörünü, Sensör arızalı değil ise İ.Ü.
Elektronik Kartını değiştiriniz.
F2 İç ünite serpantin sensörü açık
veya kısa devre
Bağlantılarında temassızlık veya kopukluk var.
Sensörü Ommetreile kontrol ediniz. Sağlam Sensörün
direnci 25 °C’de 20 kΩ olmalıdır. Sensör arızalı ise İ.Ü.
Serpantin Sensörünü, Sensör arızalı değil iseİ.Ü.
Elektronik Kartını değiştiriniz.
F3 İ.Ü. veya D.Ü. Dış ortam sıcaklık
sensörü açık veya kısa devre
Bağlantılarında temassızlık veya kopukluk var.
Sensörü Ommetreile kontrol ediniz. Sağlam Sensörün
direnci 25 °C’de 49,19-50 kΩ olmalıdır. Sensör arızalı
ise D.Ü. Dış Hava Sıcaklık Sensörünü, Sensör arızalı
değil ise D.Ü. Elektronik Kartını değiştiriniz.
F4 D.Ü. Serpantin Sıcaklık
Sensörü açık veya kısa devre
Bağlantılarında temassızlık veya kopukluk var. Sensörü Ommetreile
kontrol ediniz. Sağlam Sensörün direnci 25 °C’de 20 kΩ olmalıdır.
Sensör arızalı ise D.Ü. Serpantin Sensörünü, Sensör arızalı değil ise
D.Ü. Elektronik Kartını değiştiriniz
F5 Kompresör basma borusu
sıcaklık sensörü açık veya
kısa devre
Bağlantılarında temassızlık veya kopukluk var. Sensörü Ommetreile
kontrol ediniz. Sağlam Sensörün direnci 25 °C’de 20 kΩ olmalıdır.
Sensör arızalı ise D.Ü. Serpantin Sensörünü, Sensör arızalı değil ise
D.Ü. Elektronik Kartını değiştiriniz
F6 Aşırı yüklenme nedeni ile
frekans azaltmak,
Şebeke voltajı çok düşük, sistem basıncı çok yüksek, aşırı yük
F8 Aşırı akım nedeniyle
frekansta azalma
Şebeke voltajı çok düşük, sistem basıncı çok yüksek, aşırı yük
ortam sıcaklığı çok yüksek
F9 Yüksek hava çıkış nedeniyle
frekansta azalma
Aşırı yük veya ortam sıcaklığı çok yüksek, yetersiz soğutkan,
EVV elektronik expansion valfte hata
FH Donmaya karşı frekans
azaltma
İç üniteye yetersiz hava girişi veya fan hızı çok düşük
PH Yüksek Gerilim (D.C.Voltaj)
Koruması
L ve N (XT) terminalleri arasında voltaj ölçülen değer 265 volt
üzerinde olabilir, AC girişi normalse AP1 kartı üzerindeki elektronik
kapasitörü ölçünüz, sorun varsa AP1 kontrol kartını değiştir.
Giriş gerilimi (voltajı) 265V’tan yüksek. Bu nedenle Güç Transistörüne
D.C. gerilim yüksek geliyor. Köprü doğrultma devresi çıkış gerilimi
yüksek. Güç kapasitörlerinin uçları arasında 280 V DC gerilim
ölçünüz. Giriş gerilimini düzeltiniz.
PL Düşük Gerilim (.D.C. Voltaj)
Koruması
L ve N (XT) terminalleri arasında voltaj ölçünüz, normalse AP1 kartı
üzerindeki elektronik kapasitörü ölçünüz, sorun varsa AP1 kontrol
kartını değiştir.Giriş gerilimi (voltajı) 220 V.’tan düşük. Bu nedenle
Güç Transistörüne DC gerilim düşük geliyor. Köprü doğrultma
devresi çıkış gerilimi düşük. Güç kapasitörlerinin uçları arasında
280 V DC gerilim ölçünüz. Ölçemiyorsanız giriş gerilimini düzeltiniz
P5 Kompresör faz akımında aşırı
akım korumas
IPM koruması, faz aşırı akım koruması,
kompresör akım koruması
PU Kapasitör şarj hatası D.Ü. Kapasitörün şarj ve deşarj olduğunu
kontrol ediniz
H3 Kompresör için aşırı yük
koruması
Kompresör kablolarını sökünüz ve direnç ölçümü yap, 1
ohm’dan az olmalı, yüksek basma borusu sıcaklığı, aşırı yük,
soğutkan (gaz) eksikliği, serpantin aşırı kirli, EVV veya kılcal
tıkalı, fan motoru arızalı. Elektrik bağlantılarında hata, fazları
ters.
H6 İç ünite fan motoru
çalışmıyor
Fan motoru terminal bağlantısında hata, fan motoru
çalışmasında y Fan motoru soketlerinde temassızlık var, fan
motoru kilitli, PCB arızası. Fan motoru veya İ.Ü. PCB
değiştirin. Yavaşlama, motorda hata, ana kartta hata
L3 Dış ünite DC fan motoru arızası DC fan motorunda arıza veya sistem bloke olmuş veya bağlantıda
zayıf temas. Enerji altında fan motoru soketini çıkarmayınız
ve takmayınız
LC Start up (başlatma) hatası.
İlk çalıştırmadan sonra tekrar
çalışmaya geçmiyo
Elektriksel bağlantılarını kontrol ediniz, AP1 elektronik kartında
yanlış bağlantı, kompresöre enerji çıkışı kontrol edilmelidir.
Enerji çıkışı yok ise karta, var ise kompresöre bakınız.
Elektriksel bağlantılarda hata, Aşırı soğutkan (gaz), D.Ü.
Serpantin, kılcal boru tıkalı, Ara tesisatta eziklikler var,
İç veya Dış Ortam sıcaklığı çok yüksek Düşük Gerilim (Voltaj)
H1 Defrost (D.Ü. Buz Çözme) Cihaz defrost işlemi yapmaktadır. Arıza yoktur.
U1 Kompresör faz akım
algılama devresinde hata
Elektriksel bağlantılarda hata sonucunda kısa devre
İ.Ü. veya D.Ü. Elektronik Kartında arıza-hasar var ise değiştiriniz.
Düşük Gerilim (Voltaj)
Kompresör sargılarında omaj dengesizliği.
Ommetre ile ölçüm yapınız. U-V-W uçları arasında eşit değer veya
birbirine yakın değerde direnç ölçmelisiniz, U-V-W uçları ile gövde
arasında çok yüksek veya sonsuz değerde direnç ölçmelisiniz.
Aksi durumlarda kompresörü değiştiriniz.
U3 DC gerilim düşük Elektrik beslemesi düzgün değil, düşük giriş gerilimi
U5 Akım algılama devresinde hata.
Soğutma Modunda
Aşırı Akım Koruma
Dış ünite AP1 kontrol devresinde hata. Kontrol ediniz.
Çalışmıyorsa değiştiriniz. Elektriksel bağlantılarda hata sonucunda
kısa devre, İ.Ü. veya D.Ü. Elektronik Kartında arıza-hasar var
ise değiştiriniz.
U7 4 yollu vanada
anormallik
Giriş besleme gerilimi AC 175V daha düşük olduğunda 4 yollu
vana çalışmayabilir. Giriş besleme gerilimini Voltmetre ölçünüz.
D.Ü. Elektronik Kart üzerindeki +V soketinde gevşeklik veya kopukluk.
4 yollu vananın bobinini yerinden çıkarınız.
Fooşş diye bir ses duymanız ve sistemin ısıtma modundan soğutma
moduna geçmesi gerekir, bobini yerine taktığınızda tekrar fooşş
diye bir ses duymanız ve ısıtma moduna geçiyorsa 4 yollu vana
arızalı değildir. Elektronik kart arızalıdır. 4V soketini D.Ü.
Elektronik kart üzerinden çıkarınız. Ommetre ile ölçüm yapınız.
800 ile 1.500 Ohm arasında direnç değeri okursanız bobin arızalı
değildir. D.Ü. Elektronik kart arızalıdır. 0 (sıfır) Ohm veya açık devre
ölçerseniz bobin bozuktur. Değiştiriniz
H0 Yüksek sıcaklık nedeniyle
frekansta azalma
Sistemde veya serpantinlerde tıkanıklık, aşırı kirlilik,
hava atışında engel, fan motoru kirli.
U8 Sıfır geçiş algılama
devresi arızası
İç ünite fan motoru devresinde
sıfırlama dönüş hatası
Çalışma gerilimi çok düşük veya yüksek. Nötr hattında gevşeklik,
yetersiz kablo kesiti. . Yeterli kesitte iletken kullanılmamış.
İç Ünite elektronik kartında hata.
Fan Motoru soketlerini kontrol ediniz. Enerji altında fan motoru soketi
çıkarılmış veya takılmış. Garanti dışı yedek parça isteyiniz

Gree Multi İnverter Klima Arıza Kodları

Gree Multi Klima E0 Arızası ve Çözümü

Drenaj Pompası 2 saat su tahliye etmez ise arıza görünür. Pompanın bobin uçlarında 1 kΩ direnç ölçünüz.
Direnç ölçemiyorsanız pompayı değiştiriniz.

Gree Multi Klima E1 Arızası ve Çözümü

Kompresör Yüksek Basınç Koruması

3sn. Yüksek basınç Switch 3 sn. yüksek basınç algılarsa kompresör ve D.Ü. Fanı durur. İ.Ü. ve 4 yollu vana durmaz. Yüksek basınç nedenlerini gideriniz.

(İ.Ü.D.Ü. Serpantinleri kirli, fan motorları arızalı, aşırı soğutkan dolumu, filtreler aşırı kirli vb.) Arızalı yüksek basınç switch kontrol için Ohmmetre ile ölçüm yapınız. Açık veya kapalı devre göstermelidir.
Sürekli açık veya kapalı ise arızalıdır.
4,15 Mpa41,5 Bar610 PSI koruma başlar3,15 Mpa31,5 Bar463 PSI koruma sona erer.

Gree Multi Klima E2 Arızası ve Çözümü

İç Ünite Buzlanma Arızası

Soğutma ve Nem Alma modunda İ.Ü. Serpantin sensörü 2 °C’den aşağı sıcaklık algıladığında arızaya girer. Kompresör ve D.Ü. Fanı durur.
Serpantin Sensörü 10 °C ve üstü sıcaklığı algıladığında buzlanma koruması sona erer. Kompresör
durduktan en az 3 dak. sonra devreye girer.

Soğutkan eksiği, düşük termostat değerinde çalıştırma, tıkalı serpantin.

Gree Multi Klima E3 Arızası ve Çözümü

Kompresör Alçak Basınç Koruması. Gaz basınçlarını kontrol edin. Gaz miktarını tamamlayın.

Alçak basınç switchini kontrol edin. Arızalıysa değiştirin

Gree Multi Klima E4 Arızası ve Çözümü

Kompresör basma çıkış borusu sıcaklığı çok yüksek. Gaz eksikliği, iç ve dış ünitelerin kirliliği, boru hattında kırık veya tıkanıklık

Gree Multi Klima EE Arızası ve Çözümü

Dış ünite hafıza kaybı. Dış ünite ana kartını kontrol ediniz. Elektriği kapatıp 5 dk bekleyip açınız. Düzelmezse kartı değiştiriniz

Gree Multi Klima E5 Arızası ve Çözümü

Kompresörün Aşırı Yük Koruması

Sistemsel problem ve kompresörün
termostat yapmadan sürekli çalışması
sonucu kompresör mekaniksel ve
elektriksel arızalar olabilir. Kompresörün
elektriksel sargılarındaki sıcaklığı artar ve
aynı zamanda yüzey sıcaklıkları yükselir.
Kompresör yüzey sıcaklığı 95 °C geçerse
koruma geçer. Kompresör yüzey sıcaklığı
80°C altına düştüğünde kompresör tekrar
devreye girer. Kompresör durduktan en az
3 dak. sonra devreye girer. Serpantinleri
kirli, fan motorları arızalı, aşırı soğutkan
dolumu, filtreler aşırı kirli v.b.)

Gree Multi Klima E6 Arızası ve Çözümü

Haberleşme- İletişim arızası

İ.Ü. ile D.Ü. arasındaki iletişim hatası,
İ.Ü. veya D.Ü. ara tesisatı veya PCB’de
hatalı bağlantı, İ.Ü. veya D.Ü. PCB arızası.

Gree Multi Klima E7 Arızası ve Çözümü

İletişim arızası- Mod çakışması

İç ve dış iletişim kablolarını , elektronik kartlarını kontrol ediniz.

Tüm iç üniteleri aynı modda (soğuk veya sıcak) çalıştırdığınızdan emin olun.

Gree Multi Klima E8 Arızası ve Çözümü

İç ünite fan motoru arızası

Gree Multi Klima E9 Arızası ve Çözümü

Drenaj şamandıra swici arızası Drenaj pompasını kontrol edin. Su tahliye borusunda ters eğim veya tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.

Gree Multi Klima F0 Arızası ve Çözümü

iç ünite hava emiş sensörü arızası.. Sensörü karttan söküp ölçün. 25 derecede 5 kohm olmalıdır. Sensör arızalı ise değiştirin. Sensör sağlam ise iç ünite kartı değiştirin

Gree Multi Klima F1 Arızası ve Çözümü

İ.Ü. Serpantin Sensörü Arızası

Sensörü karttan söküp ölçün. 25 derecede 5 kohm olmalıdır. Sensör arızalı ise değiştirin. Sensör sağlam ise dış ünite kartı değiştirin

Gree Multi Klima H1 Arızası ve Çözümü

KLİMA DEFROST MODUNDA ARIZA YOKTUR.

Gree Multi Klima H3 Arızası ve Çözümü

Kompresör Aşırı
Yük Koruması

Kompresör kablolarını sökünüz ve direnç
ölçümü yap, 1 veya 1 ohm’dan az olmalı,
yüksek basma borusu sıcaklığı, aşırı yük,
soğutkan (gaz) eksikliği, serpantin aşırı kirli,
EVV veya kılcal tıkalı, fan motoru arızalı.
Elektrik bağlantılarında hata, fazları ters

Gree Multi Klima H4 Arızası ve Çözümü

Aşırı Yük
Koruması

Sistemsel problem ve kompresörün
termostat yapmadan sürekli çalışması
sonucu kompresör mekaniksel ve
elektriksel arızalar olabilir. Kompresörün
elektriksel sargılarındaki sıcaklığı artar ve
aynı zamanda yüzey sıcaklıkları yükselir.
Kompresör yüzey sıcaklığı 95 °C geçerse
koruma geçer. Kompresör yüzey sıcaklığı
80°C altına düştüğünde kompresör tekrar
devreye girer. Kompresör durduktan en az
3 dak. sonra devreye girer. Serpantinleri
kirli, fan motorları arızalı, aşırı soğutkan
dolumu, filtreler aşırı kirli v.b.)

Gree Multi Klima U7 Arızası ve Çözümü

4 yollu vanada anormallik.

 • Giriş besleme gerilimi AC 175V daha
  düşük olduğunda 4 yollu vana
  çalışmayabilir. Giriş besleme gerilimini
  Voltmetre ölçünüz.
 • D.Ü. Elektronik Kart üzerindeki +V
  soketinde gevşeklik veya kopukluk.
 • 4 yollu vananın bobinini yerinden
  çıkarınız. Fooşş diye bir ses duymanız
  ve sistemin ısıtma modundan soğutma
  moduna geçmesi gerekir, bobini yerine
  taktığınızda tekrar fooşş diye bir ses
  duymanız ve ısıtma moduna geçiyorsa
  4 yollu vana arızalı değildir. Elektronik
  kart arızalıdır. 4V soketini D.Ü.
  Elektronik kart üzerinden çıkarınız.
  Ommetre ile ölçüm yapınız. 800 ile
  1.500 Ohm arasında direnç değeri
  okursanız bobin arızalı değildir. D.Ü.
  Elektronik kart arızalıdır.
  0(sıfır) Ohm veya açık devre ölçerseniz
  bobin bozuktur. Değiştiriniz

Gree Multi Klima U1 Arızası ve Çözümü

Kompresör faz akım algılama devresinde hata

 • Elektriksel bağlantılarda hata
  sonucunda kısa devre
 • İ.Ü. veya D.Ü. Elektronik Kartında
  arıza-hasar var ise değiştiriniz.
 • Düşük Gerilim (Voltaj)
 • Kompresör sargılarında omaj
  dengesizliği. Ommetre ile ölçüm yapınız.
  U-V-W uçları arasında eşit değer veya
  birbirine yakın değerde direnç
  ölçmelisiniz, U-V-W uçları ile gövde
  arasında çok yüksek veya sonsuz
  değerde direnç ölçmelisiniz. Aksi
  durumlarda kompresörü değiştiriniz

Gree Multi Klima U8 Arızası ve Çözümü

Sıfır geçiş algılama devresi arızası

Çalışma gerilimi çok düşük veya yüksek.
Nötr hattında gevşeklik, yetersiz kablo
kesiti. Yeterli kesitte iletken
kullanılmamış. İç Ünite elektronik
kartında hata

Gree Multi Klima C4 Arızası ve Çözümü

Dış ünite kapasitesi kodu hatası

İ.Ü. – D.Ü. Kapasite denkliğine bakınız.

Gree Multi Klima C5 Arızası ve Çözümü

İç ünite kapasitesi kodu hatası

İ.Ü. – D.Ü. Kapasite denkliğine bakınız.

Gree Multi Klima H6 Arızası ve Çözümü

İç ünite fan motoru çalışmıyor

Fan motoru terminal bağlantısında hata,
fan motoru çalışmasında y Fan motoru
soketlerinde temassızlık var, fan motoru
kilitli, PCB arızası. Fan motoru veya İ.Ü.
PCB değiştirin. Yavaşlama, motorda hata,
ana kartta hata.

Gree Multi Klima LA Arızası ve Çözümü

Dış ünite DC fan motoru arızası

Gree Multi Klima Ld Arızası ve Çözümü

Kompresör Faz Sırası Koruması

Faz tersliği veya faz eksiği.

 • Elektriksel bağlantılarda hatalı bağlantı,
  sonucunda kısa devre
 • İ.Ü. veya D.Ü. Elektronik Kartında
  arıza-hasar var ise değiştiriniz.
 • Düşük Gerilim (Voltaj)
 • Kompresör sargılarında omaj
  dengesizliği. Ommetre ile ölçüm yapınız.
  U-V-W uçları arasında eşit değer veya
  birbirine yakın değerde direnç
  ölçmelisiniz, U-V-W uçları ile gövde
  arasında çok yüksek veya sonsuz
  değerde direnç ölçmelisiniz. Aksi
  durumlarda kompresörü değiştiriniz

Gree Multi Klima PL Arızası ve Çözümü

Düşük Gerilim(.D.C. Voltaj) Koruması

L ve N (XT) terminalleri arasında voltaj
ölçünüz, normalse AP1 kartı üzerindeki
elektronik kapasitörü ölçünüz, sorun
varsa AP1 kontrol kartını değiştir. Giriş
gerilimi (voltajı) 220 V.’tan düşük. Bu
nedenle Güç Transistörüne DC gerilim
düşük geliyor. Köprü doğrultma devresi
çıkış gerilimi düşük. Güç kapasitörlerinin
uçları arasında 280 V DC gerilim ölçünüz.
Ölçemiyorsanız giriş gerilimini düzeltiniz.

Gree Multi Klima PH Arızası ve Çözümü

Yüksek Gerilim(.D.C. Voltaj) Koruması

L ve N (XT) terminalleri arasında voltaj
ölçünüz, normalse AP1 kartı üzerindeki
elektronik kapasitörü ölçünüz, sorun
varsa AP1 kontrol kartını değiştir. Giriş
gerilimi (voltajı) 220 V.’tan düşük. Bu
nedenle Güç Transistörüne DC gerilim
düşük geliyor. Köprü doğrultma devresi
çıkış gerilimi düşük. Güç kapasitörlerinin
uçları arasında 280 V DC gerilim ölçünüz.
Ölçemiyorsanız giriş gerilimini düzeltiniz.

Gree Kaset Tipi Klima Arıza İşaretleri

LED LAMBA Arıza Durumu LED Lambanın
Yanıp Sönme
Durumu
Sorunun Tanımı
Sarı Led (Timer
Ledi)
Sıcaklık
Sensörü
Arızası
1 kez
2 kez
3 kez
4 kez
5 kez
İ.Ü. Hava Emiş Sensörü
İ.Ü. Serpantin Sensörü
D.Ü. Kondanser Sensörü
D.Ü. Dış Hava Sensörü
D.Ü. Basma Borusu Sıcaklık Sensörü
Yeşil Led
(Kompresör
Ledi)
Kompresör
ve Defrost
çalışması
2 kez
3 kez
4 kez
5 kez
6 kez
Defrost çalışması
Yüksek Basınç Switch Koruması
Alçak Basınç Switch Koruması
Aşırı Yük Koruması
Basma Borusu Sıcaklık Koruması
Kırmızı Led İ.Ü.’de Hata Olduğunda
flash yapar
2 kez
3 kez
4 kez
Şamandıra Switch koruması
İ.Ü. Buzlanma koruması
Yüksek Basınç Koruması

Gree Klima İç Ünite Ekranı Hata Kodları ve Tanımı

ARIZA KODU AÇIKLAMASI
E0 Su pompası arızası
E1 Kompresörün yüksek basınç koruması
E2 İç ünite donmaya karşı koruma
E3 Kompresörün düşük basınç koruması
E4 Kompresörün hava tahliyesi yüksek sıcaklık koruması
E5 Kompresör aşırı yük koruması veya İnverter hatası
E6 iletişim arızası
E8 İç ünite fan koruması
E9 Su akışı koruması
F0 Hava dönüş menfezinde iç ortam sensörünün arızası
F1 Evaporatör sensörü arızası
F2 Kondenser sensörü arızası
F3 Dış ortam sensörü arızası
F4 Hava tahliye sensörünün arızası
F5 Göstergedeki ortam sensörünün arızası
EH Yardımcı elektrikli ısıtıcı arızası

Gree Klima Dış Ünite Kontrol Panosu Led Hata Göstergeleri

AÇIK
LAMA
LED 6 LED 5 LED 4 LED 3 LED 2 LED 1
DC bus aşırı gerilim koruması AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK
Radyatör kanadı aşırı ısınma koruması AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK AÇIK AÇIK YANIP
SÖNME
Akım sensörü hatası AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK
Radyatör sensörü hatası AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK AÇIK
Kompresör akım koruması AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK YANIP
SÖNME
DC bus düşük voltaj koruması AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
AÇIK
Kompresör başlatma hatası AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI AÇIK AÇIK AÇIK
PFC anormal AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI AÇIK AÇIK KAPALI
Kompresör tıkalı AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI AÇIK AÇIK YANIP
SÖNME
IPM modülü sıfırlama AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK
Kompresör motorunun senkronizasyon kaybı AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI AÇIK KAPALI KAPALI
İnverter faz hatası veya regülasyon kaybı AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI AÇIK KAPALI YANIP
SÖNME
İnverterden ana şebekeye iletişim hatası
kontrolör
AÇIK AÇIK KAPALI KAPALI KAPALI YANIP
SÖNME
IPM modül koruması AÇIK YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
AÇIK AÇIK AÇIK
kompresör aşırı hızı AÇIK YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
AÇIK AÇIK KAPALI
Sensör bağlantı koruması AÇIK YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
AÇIK AÇIK YANIP
SÖNME
Sıcaklık kayması koruması AÇIK YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
AÇIK KAPALI AÇIK
AC kontaktör koruması AÇIK YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
AÇIK KAPALI KAPALI
AC akım koruması (giriş tarafı) AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK KAPALI
İnverter ortam sensörü hatası AÇIK YANIP
SÖNME
AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI AÇIK
Yüksek basınç koruması AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI KAPALI KAPALI YANIP
SÖNME
Düşük basınç koruması AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI KAPALI YANIP
SÖNME
KAPALI
Egzoz koruması AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI KAPALI YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
Kompresörün aşırı yük koruması AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI YANIP
SÖNME
KAPALI KAPALI
İletişim hatası (iç/dış ünite,
manuel kontrolör)
AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
KAPALI
Dış ortam sensörü hatası AÇIK YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
KAPALI KAPALI KAPALI
Dış bobin orta sensör hatası AÇIK YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
KAPALI YANIP
SÖNME
KAPALI
İnverter egzoz sıcaklığı. arızası AÇIK YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
KAPALI YANIP
SÖNME
Defrost (arıza değil) AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
Yağ dönüşü (arıza değil) AÇIK YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
YANIP
SÖNME
AÇIK YANIP
SÖNME
İç ve dış ünite uyumsuz AÇIK YANIP
SÖNME
KAPALI YANIP
SÖNME
AÇIK YANIP
SÖNME
Gree Klima Hata KodlarıGree Klima Hata Kodları

Gree Klima Tipik Arıza Sorun Giderme

 • Sorun giderme sırası: İlk olarak, ekrandaki hata koduna göre hata açıklamasını görüntüleyin.
 • E5 görüntülenirse, dış ünitenin elektrik kutusunun açılması ve LED’in kaydedilmesi gerekir.
 • Ardından LED’e bakarak arızayı bulun.
 • Dış ünite Ana Kontrol Panosu Gösterge Kodlarında Arızayı onayladıktan sonra talimatlara göre nedenini bulun.

İletişim Hatası (E6)

Kablonun sağlam olduğundan emin olmak için iç ünite ile dış ünite arasındaki iletişim kablosunu kontrol edin. Ölçü aletinin buzzer kısmıyla ölçün.
Açık devre veya kısa devre veya bağlantı konektörü gevşek olabilir.

Sıcaklık Sensörü Arızası (F0, F1, F2, F3, F4 ve F5)

 • Sıcaklık sensöründen ana karta giden kablonun gevşek olup olmadığını kontrol edin. Gevşekse sıkıca takın.
 • Eğer sıcaklık sensörü ana karttan gevşemiyor, sıcaklık sensörünü çekip çıkarın ve Sıcaklık sensörünün iki ucundaki direnci ölçmek için multimetre kullanın.
 • Eğer direnç sonsuz yüksek veya çok düşük (“0″a yakın), sensörün hasarlı olduğuna karar verebiliriz ve değiştirilecektir.

Yüksek Basınç Koruması

Art arda 3 saniye boyunca yüksek basınç koruması algılandığında, ünite kapanacaktır.
tüm yükler (4 yollu ısıtma valfi hariç) ve tüm anahtarları ve uzak sinyalleri korur

Açık/Kapalı dışında, bu durumda çalışma göstergesi yanıp sönecek (veya E1 hata kodunu gösterecek) ve buzzer alarm verecektir. Arıza otomatik olarak geri yüklenemez. ON/Off tuşuna basmanız gerekecek

Üniteyi durdurmak için AÇIK/KAPALI düğmesine basmadan önce göstergeyi kapatın (veya E1 ekranını temizleyin). bu yüksek basınç koruması ortadan kalkarsa ünite yeniden başlatılacaktır. Aksi takdirde, çalışma göstergesi yanıp sönecek (veya E1 hata kodunu gösterecek) ve sesli uyarıcı alarm verecektir.

Sistemdeki soğutucu gazın ölçümünü yapın, fazla ise biraz boşaltın. Gaz değerleri normal ise, cihazın kirli olup olmadığını kontrol edin.

Boru tesisatında kırık olabilir.

Düşük Basınç Koruması

30 saniye boyunca algılandığı sürece düşük basınç koruması olarak kabul edilecektir.
art arda alçak basınç anahtarı kapatılır, bu durumda gösterge yanıp söner (veya
ekran E3), tüm yükler durdurulacaktır (4 yollu ısıtma valfi hariç).

Hata ortadan kaldırılırsa, kompresör 3 dakika sonra yeniden başlatılacaktır. Üç düşük basınç hatası varsa kompresör, ilk algılamadan meydana gelene kadar 30 dakika içinde arka arkaya algılanır arıza durumunda, gösterge yanıp sönecek (veya E3 gösterecektir) ve sesli uyarı alarm verecektir.

Üniteyi durdurmak için ON/Off düğmesine basmanız ve ardından cihazı kapatmanız gerekir.
AÇIK/KAPALI düğmesine basmadan önce gösterge. Yüksek basınç koruması devre dışı kalırsa ünite yeniden başlatılacaktır.
Aksi takdirde, çalışma göstergesi yanıp söner (veya E3 hata kodunu görüntüler) ve sesli uyarı
alarm verecek.

Sistemdeki soğutucu gazın ölçümünü yapın. Muhtemelen azalmış veya bitmiştir.

Egzoz Aşırı Sıcaklık Koruması E4

Kompresör çalıştırıldıktan sonra arka arkaya 30 saniye süreyle egzozun
sıcaklık 115¥’den yüksek; E4 görüntülenir; ve tüm yükler durdurulacak (hariç
4 yollu ısıtma valfi). Kompresör 3 dakika durdurulduktan sonra arıza kodu
temizlenecek ve egzoz sıcaklığı daha düşükse tüm ünite çalışmaya devam edecektir.
90¥’den fazla. Böyle bir koruma 30 dakika içinde arka arkaya üç kez gerçekleşirse, tam
ünite çalışmaya devam edemez, bu durumda E4 görüntülenecek ve sesli uyarıcı alarm verecektir.
Üniteyi durdurmak için ON/OFF’a basmanız ve ardından tekrar ON/OFF’a basmanız gerekecektir. eğer egzoz
sıcaklık 90¥’den düşükse, ünite önceden ayarlanmış modda çalışacaktır.

Ana Kontrolör ve İnverter Arasında Haberleşme Hatası E5

Ana kontrol panosu ile invertör arasındaki iletişim kablosunun gevşek veya kopuk olup olmadığını kontrol edin.

E5 Koruması (Aşırı Akım Koruması veya İnverter Arızası)

Öncelikle kompresörün aşırı yük şalterinin açık olup olmadığını kontrol ediniz. açık değilse veya
kompresörde aşırı yük anahtarı yok, lütfen invertör için sorun giderme işlemine bakın.

İnverter Sorun Giderme

 1. DC Aşırı Gerilimi: Enerji verildiğinde DV geriliminin 420V üzerinde olduğu tespit edilirse, bu arıza alarm verecektir. Bu koruma arka arkaya altı kez gerçekleşirse geri yüklenemez. 1 saat. Bu durumda önce enerjinizi kesmeli, tamamen boşaltmalı ve yeniden enerji vermelisiniz. bu hatayı ortadan kaldırabilir.
 2. DC Düşük Voltajı: Enerji verildiğinde DV voltajının 200V’dan düşük olduğu tespit edilirse,bu arıza alarm verecektir. Bu koruma arka arkaya altı kez gerçekleşirse geri yüklenemez. 1 saat. Bu durumda önce enerjinizi kesmeli, tamamen boşaltmalı ve yeniden enerji vermelisiniz. bu hatayı ortadan kaldırabilir.
 3. İnverter Modülü Sıfırlama: İnverter programını başlatın. Her enerji kesilmesinden sonra bu arıza alarm veriyor veya bazı nedenlerden dolayı invertör çipinin sıfırlanmasından sonra enerjilenme parazit yapar. Bu hatanın oluşmasından sonra 5s görüntülenecektir. Not: Bu normaldir enerji kesildikten sonra enerji verildiğinde alarm verilecektir.
 4. Inverter IPM Anormal: Bu hata, IMP modülünün veya PFC’nin arızalı olduğu algılandığında alarm verir. modül anormal. Bu koruma, 1’saat de arka arkaya altı kez gerçekleşirse, geri yüklenemez. Bu durumda önce enerjinizi kesmeli, tamamen boşaltmalı ve yeniden enerji vermelisiniz. bu hatayı ortadan kaldırabilir.
 5. Kompresör Aşırı Akım Koruması: Bu hata 1ms içinde art arda algılandığında alarm verir. kompresörün geçici akımı 18A’dan yüksekse. Eğer geri yüklenemezse bu koruma 1 saat içinde arka arkaya altı kez gerçekleşir. Bu durumda, enerjinizi kesmeniz gerekir, bu hatayı ortadan kaldırabilmeniz için önce tamamen kapatın ve yeniden enerji verin
 6. Kompresör Aşırı Frekans Koruması: Bu arıza 2s içinde art arda algılandığında alarm verir. Kompresörün çalışma frekansı 200HZ’den yüksek veya fark çalışma frekansı ile önceden ayarlanmış frekans arasında 40Hz’in üzerindedir. Bu, geri yüklenemez koruma 1 saat içinde arka arkaya altı kez gerçekleşir. Bu durumda, enerjinizi kesmeniz gerekir, Bu arızayı ortadan kaldırmadan önce tamamen kapatın ve yeniden enerji verin.
 7. Akım Algılama Devresi Arızası: Bu arıza, ortalama sapma algılandığında alarm verir. voltaj 1,65V’nin %12,5’inden yüksekse. Bu koruma 1 saat içinde art arda altı kez gerçekleşirse geri yüklenemez. Bu durumda, enerjiyi kesmeli, tamamen kapatmalı ve bu hatayı ortadan kaldırmadan önce yeniden enerji verin.
 8. Anahtar Güç Modülü hasarlı: Anahtar güç modülüne zarar verebilecek nedenler şunlardır:

● Giriş DC voltajı çok yüksek, 430V üzerinde
● Yüksek frekanslı transformatör hasarlı.
●Anahtar güç kontrolü için IC kartı hasarlı.
●Yükler 12V göstergesini kısa devre yapar

Content retrieved from: https://klimabilgi.com/gree-klima-hata-kodlari/.